K-S 22a
Vchodový srub tvrze, objekt K-Ba-S 22a, se nalézá na odvrácené straně kopce tak, aby mohlo zásobování probíhat pokud možno nepřetržitě i v době boje. Objekt je, krom pěchotního vstupu běžné velikosti, vybaven též vjezdem pro nákladní automobily. Na pravé straně snímku je možné spatřit exponát muzea, originální, nikdy neosazený zvon pro lehký kulomet AJ-N v odolnosti S (tloušťka stěn 200 mm).

 

K-S 22a
Vchodový srub tvrze mohl být v případě napadení chráněn palbou až 5 kulometů. Těžký kulomet pálil ze střílny umístěné vpravo na pevnostní silnici vybudovanou pro zásobování tvrze z obce Těchonín. Zbylou výzbroj tvořily kulomety lehké. Objekt je v současné době zrekonstruován do původní prvorepublikové podoby včetně replik dvojice pancéřových zvonů (odolnost W, tloušťka stěn 300 mm).