K-S 22
Pohled na objekt K-Ba-S 22, v němž měla být osazena hlavní zbraň tvrze – otočná a výsuvná dělová věž, jejíž výzbroj měly tvořit dvě 10cm houfnice. Zábradlí umožňuje nahlédnout do šachty, hluboké téměř 12 m, kde měla být věž osazena. V pozadí je patrný prostor, kde byl osazen pancéřový zvon pro lehký kulomet. Odhalená boční stěna objektu je pozůstatkem německého zkušebního postřelování, které většinou ran objekt minulo.

 

K-S 22
Druhý pohled na objekt pro otočnou a výsuvnou dělovou věž. V popředí, před šachtou, kam měla být věž osazena, se nalézají 2 krátery. V jejich místě byly původně umístěny ventilační zvony, lidově nazývané houba. Pravý sloužil pro nasávání čerstvého vzduchu do filtrovny objektu, levý naopak byl odtahem jedovatých zplodin ze střelby a odvětráváním kanalizace.