K založení Klubu Bouda (KB) došlo v podzimních měsících r. 2000. Hlavní myšlenkou vedoucí k jeho založení byla snaha o zapojení řadových „Boudařů“ do rozhodování o chodu Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda. Myšlenka existence takového klubu, sdružujícího ve svých řadách všechny aktivní dobrovolné pracovníky, podílející se na chodu muzea, existovala již od počátku provozu muzea v roce 1990.

V současné době má klub ve svých řadách téměř 40 členů, kteří se více či méně aktivně podílejí na veškeré činnosti potřebné k zajištění chodu muzea. V čele klubu stojí předseda a tři místopředsedové, volení valnou hromadou klubu. Současnou hlavou KB je Robert Čada, místopředsedové jsou Daniel Břečka, Petr Štemberk a Luboš Trkovský.

Členem klubu se může stát každý, kdo se aktivní účastí zapojuje do prací na provozu muzea a to jakýmkoliv způsobem: prací fyzickou i duševní – jako údržbář, průvodce, strojník, kreslič, projektant, pokladník a v mnoha dalších „profesích“.

Cílem činnosti klubu je přispět k rozvoji muzea a podílet se na rekonstrukčních pracích na dělostřelecké tvrzi Bouda. Nosnou činností klubu jsou pracovní akce, které se konají na tvrzi každý měsíc. Bez dobrovolníků, trávících desítky hodin ročně různorodou prací na Boudě by muzeum nemohlo vůbec existovat… Někteří zůstali Boudě věrní už od roku 1989.