Abychom vyhověli všem, i přes různorodé zájmy a časové možnosti, zajišťujeme pro Vás celkem čtyři typy prohlídek. Od sezóny 2022 je standardem Základní prohlídka, která trvá 90–100 min a je určena k základnímu seznámení se s tvrzí. Podle ročního období a provozních možností zařazujeme také další varianty prohlídek. Jsou to:

  • Miniprohlídka
  • Základní prohlídka
  • Velký okruh
  • Nadstandardní prohlídka

Základní prohlídka (90–100 min) je řazena v dubnu až říjnu. V červenci a srpnu, či v rámci Společných víkendů muzeí v Králické pevnostní oblasti (většinou víkend nejblíže konci měsíce – v období duben až říjen) přidáváme také Miniprohlídku (50–55 min) a Velký okruh (170–200 min). Nadstandardní prohlídka (až 300 min) je výjimečná, určená opravdovým fandům vojenské historie a příznivcům neobvyklých zážitků. Většinou se koná na začátku a konci sezóny a pak ve dnech významných výročí. Termíny výjimečných typů prohlídek uveřejňujeme v předstihu v kalendáři na úvodní straně webu či Facebooku muzea, můžete se také informovat na naší e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny prohlídkové trasy začínají a končí ve vchodovém srubu K – S 22a „Krok“. Až k němu je možné se dostat pouze pěšky, vjezd automobilů je do lesa zakázán.

V interiéru tvrze je chladno a vlhko, na některých místech dokonce mokro. Teploty se v podzemí pohybují v rozmezí od 4,5 °C do cca 12 °C. Přizpůsobte této skutečnosti svoje oblečení a obuv. Na delší prohlídkové trasy je teplé oblečení a pevná, uzavřená turistická obuv podmínkou. Doporučujeme přibalit drobné občerstvení a nápoj, užitečná bude i vlastní svítilna. Základní občerstvení můžete zakoupit v pokladně muzea.

Miniprohlídka je určena těm, kteří trpí různými fobiemi z podzemních prostorů, rodinám s malými dětmi, nevhodně (málo) ustrojeným a nebo stále něco nestíhajícím návštěvníkům. Její časová náročnost je 50–55 minut. Do tvrze se vstoupí srubem K – S 22a, sestoupí se po svážnici (26 schodů dolů), prochází se kolem odvodňovací štoly, minových kobek, posuvných uzávěrů, filtrovny, strojovny/elektrárny až do hlavního muničního skladu M1. Zde je umístěna expozice zbraní, munice atd. Po prohlídce exponátů výprava pokračuje hlavní galerií k poválečným štolám. Odtud se vrací zpět hlavní galerií bez odbočení. Po svážnici (26 schodů nahoru) vystoupí do srubu K – S 22a a zde ukončí prohlídku tvrze. Tento typ prohlídky představuje 450 metrů podzemím, 26 schodů dolů a 26 vzhůru.

mini prohlídka
 

Základní prohlídka je ideálním typem prohlídky, návštěvník uvidí vše podstatné. Její časová náročnost je cca 90–100 minut. Do tvrze se vstoupí srubem K – S 22a, sestoupí se po svážnici (26 schodů dolů), prochází se kolem odvodňovací štoly, minových kobek, posuvných uzávěrů, filtrovny, strojovny/elektrárny až do hlavního muničního skladu M1. Zde je umístěna expozice zbraní, munice atd. Po prohlídce exponátů výprava pokračuje hlavní galerií kolem poválečných štol a dolních kabelových komor do překladiště u odbočky v prostoru válečných kasáren. Projde pět kasárenských sálů kde se nachází pietní místo a pokračuje hlavní galerií přes výhybnu až do manipulačního muničního skladu M2 pod srubem K – S 22. Zde se nachází další expozice (pancéřové prvky a výstroj objektů opevnění, ukázky vzduchotechnických rozvodů, překážkového materiálu atd.) Odtud výprava vstoupí na horní patro srubu K – S 22 – objektu pro otočnou a výsuvnou dělovou věž (99 schodů nahoru). Odtud se po prohlídce objektu, včetně modelu otočné a výsuvné věže, vrátí do podzemí (99 schodů dolů), nahlédne do vyrovnávací šachty a od ní se vrací zpět hlavní galerií bez odbočení. Po svážnici (26 schodů nahoru) vystoupí do srubu K – S 22a a zde ukončí prohlídku tvrze. Tento typ prohlídky představuje celkem 1 550 metrů podzemím, 125 schodů vzhůru a 125 dolů.

kompletní prohlídka
 

Velký okruh je určen zájemcům o čs. opevnění nebo vojenskou historii. Uspokojí také ty z Vás, co chtějí vidět více, než je obvyklé. Časová náročnost této prohlídky činí 170–200 minut. Do tvrze se vstoupí stejně jako u ostatních typů prohlídek srubem K – S 22a. Následuje sestup se po svážnici (26 schodů dolů), prochází se kolem odvodňovací štoly, minových kobek, posuvných uzávěrů, filtrovny, strojovny/elektrárny až do hlavního muničního skladu M1. Zde je umístěna expozice zbraní, munice atd. Po prohlídce exponátů výprava pokračuje hlavní galerií kolem poválečných štol a dolních kabelových komor do překladiště u odbočky v prostoru válečných kasáren. Projde se pěti kasárenskými sály kde se nachází pietní místo a pokračuje hlavní galerií přes výhybnu až do manipulačního muničního skladu M2 pod srubem K – S 22. Zde se nachází další expozice (pancéřové prvky a výstroj objektů opevnění, ukázky vzduchotechnických rozvodů, překážkového materiálu a jiné.) Odtud výprava vstoupí na horní patro srubu K – S 22 – objektu pro otočnou a výsuvnou dělovou věž (99 schodů nahoru). Po výkladu a prohlídce horního patra srubu se vrátí do podzemí (99 schodů dolů). Následuje výklad u nouzového výlezu z tvrze a sestup vyrovnávací šachtou do snížené části podzemních prostor (74 schodů dolů). Dále výprava projde pěchotní galerií ke druhé odvodňovací štole a vystoupá na horní patro pěchotního srubu K – S 21 (129 schodů nahoru). Po prohlídce sejde do dolního patra srubu (16 schodů dolů) a nouzovým východem tvrz na krátký čas opustí. Následuje prohlídka exteriérů srubů K – S 21, K – S 23, K – S 22, pozůstatků po pracovní šachtě P II, pozůstatků po překážkovém systému na povrchu tvrze a exteriéru srubu K – S 24. Tímto objektem se výprava vrací do interiéru tvrze, prohlédne horní patro objektu a sestoupí do podzemí schodištní šachtou (167 schodů dolů). Pěchotní galerií projde do prostoru válečných kasáren a zde prohlídne jejich poslední část – ošetřovnu. Od ní se vrací zpět na hlavní galerii a bez odbočení jde ke srubu K – S 22a. Po svážnici (26 schodů nahoru) vystoupí do vjezdu ve srubu K – S 22a a zde ukončí prohlídku tvrze. Tento typ prohlídky představuje celkem 1 550 metrů podzemím, 1 000 metrů na povrchu tvrze, 254 schodů vzhůru a 382 dolů.

kompletní prohlídka
 

Nadstandardní okruh je mimořádnou příležitostí vidět téměř vše a dozvědět se maximum. Časová náročnost je značná a výprava se většinou nestihne vrátit za méně než 5 hodin (prohlídka cca 400 minut). Trasa je prakticky totožná s Velkým okruhem, ale vstupuje se i tam, kam se běžně nesmí: (fitrovna, strojovna-elektrárna a sklad PHM, sklad ručních granátů, sklad osvětlovací a signální munice, dolní patro srubu K – S 22, pěchotní galerie a pata schodiště srubu K – S 23, dolní patro srubu K – S 24). Na povrchu tvrze je předmětem prohlídky také více pozůstatků po stavbě tvrze a zkouškách z doby okupace (kráterové pole mezi K – S 21 a K – S 22, pracovní šachta P I a zbytky zařízení staveniště u ní, v případě dostatku času také jedna ze tří kabelových komor tvrze…). Na tento typ prohlídky provozovatelé muzea doporučují kromě teplého oblečení a pevné obuvi také vlastní svítilnu a malou svačinu.