Povrch tvrze
Pracovní šachta PI je jednou z trojice šachet zřízených pouze pro účel výstavby tvrze. Tato se nalézá poblíž kóty kopce Bouda a přímo pod ní se nachází prostor odbočky pěchotní galerie pod srub K-Ba-S 24 u podzemních kasáren. V této šachtě došlo na počátku výstavby k neštěstí, kdy minér omylem navrtal nevybuchlou trhavinu. Výsledkem byli 3 mrtví.

 

Povrch tvrze
Pohled na kabelovou komoru KK 1722/B, pomocí níž byla tvrz napojena na pevnostní telefonní síť. Kabely z ní vedly do dvojice horních kabelových komor tvrze (KT 1723/T a KT 1724/T), odkud zavěšené na ocelovém laně vedly skrz vrty do podzemí. Výkop pro kabely vedoucí směrem k horním tvrzovým kabelovým komorám je patrný v popředí. Třetí telefonní kabel přicházel do tvrze skrze vchodový objekt.

 

Povrch tvrze
Pozůstatek tělesa úzkokolejné drážky je v lese patrný dodnes. Byla zřízena pro účely výstavby tvrze firmou Ing. Zdenko Kruliš z Prahy, která tvrz v letech 1936–1938 budovala. Vedla od staveniště vchodového objektu přes prostor deponie vyrubaného materiálu až k prostoru objektu K-Ba-S 22 pro dělovou věž.