K-S 23
Tvrzový pěchotní srub K-Ba-S 23 je nejmenším objektem tvrze. Veškerá jeho výzbroj (1 lehký kulomet a dvojče kulometů těžkých) se měla nalézat pod pancířem, boční stěny objektu proto byly pod úrovní terénu. Stropní deska je do dnešních dní zarostlá trávou tak, jak tomu mělo být po dokončení každého objektu z důvodu maskování. Objekt byl za okupace zbaven všech osazených pancéřových prvků (zvon pro lehký kulomet, kopule pro dvojče těžkých kulometů a dvojice ventilačních zvonů).

 

K-S 23
Pohled na šachtu, v níž měl být umístěn dělostřelecký pozorovací zvon. Od objektu K-Ba-S 23 se totiž naskýtal výhled do předpolí vhodný pro řízení palby dělostřelectva. Šachta je na rozdíl od ostatních nepoškozená trhacími pracemi, jelikož tu v době okupace zvon nebyl. Armáda totiž před zabetonováním vyrobeného kusu zjistila, že není pro objekt vhodný. Instalace nového zvonu nebyla do přijetí Mnichovské dohody realizována.