K-S 21
Pohled na tvrzový pěchotní srub K-Ba-S 21, jeho hlavní výzbroj tvořila 2 dvojčata těžkých kulometů ve střílnách pod betonem a 1 dvojče těžkých kulometů osazené v pancéřové kopuli. Na fotografii jsou dobře patrné zbytky původní tmavě zelené omítky, která objekt účinně kamuflovala.

 

K-S 21
Druhý pohled na tentýž srub. Pod převislou částí stropu, tedy krakorcem, se krom dvojce střílen hlavních zbraní nalézá též střílna pro lehký kulomet, jenž měl postřelovat překážky kolem bunkru, chránit jeho hlavní zbraně a taktéž nouzový východ umístěný v diamantovém příkopu.