Pietní místo v podzemí tvrze Bouda je ojedinělým příkladem uctění památky našich otců a dědů, kteří při obraně hranic republiky položili své životy – nejen díky prostoru a atmosféře, ale také proto, že zdejší seznam padlých, zabitých, zavražděných a zemřelých je nejkompletnější.

Vytvoření Protektorátu Čechy a Morava znamenalo pro již okleštěnou Československou republiku ztrátu samostatnosti na dalších šest let a smrt pro více než 300 000 našich občanů na popravištích, v koncentračních táborech, věznicích nebo na bojištích 2. světové války. Čechoslováci ale umírali již dříve. V období od května 1938 do dubna 1939 položilo své životy při obraně státu a státních hranic nejméně 171 příslušníků československé armády, finanční stráže, policie a četnictva. Dalších 404 bylo raněno a přes 1 050 (!) odvlečeno za hranice do internace.

Od roku 1999 sestavoval pan Vladimír Pohorský podle archivních pramenů seznamy obětí. Právě dle jeho podkladů byla vytvořena tabule jmény obětí. Co jméno, to dramatický příběh z jednoho z nejobtížnějších období našich dějin. Všechny bohužel ukončila smrt. Léta plynula a pomníčky (pokud vůbec byly) pomalu zarůstaly mechem. Díky péči pamětníků a nadšenců se je někde podařilo obnovit, nebo vybudovat nové. Před další generací stojí úkol zachovat je a nadále připomínat, že tyto lidské životy nebyly obětovány nadarmo.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s. děkuje za spolupráci při realizaci Pietního místa Vladimíru Pohorskému, Radanu Láškovi, ČsOL Jednotě Mladá Boleslav a firmě J.M.KAPA s.r.o.